Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Reclining Venus

Born in Amsterdam, Sustris spent most of his career in Italy. In Venice, he was a close associate of the leading painter Titian. In this work, Sustris used as a model one of Titian’s most celebrated paintings, the so-called Venus of Urbino, but he gave his figure an elegant, more mannered pose.