Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sheet from a Tulip Book

Flowers were costly, and tulips the costliest of all. Tulip bulbs were avidly collected in the 17th century and large sums changed hands for unusual specimens. The tulip book’s exact function is not known. It could have been a catalogue from which an interested buyer made his selection, or a drawn inventory of a collection of tulips.

Εκτεταμένες πληροφορίες