Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Gedaanteverwisseling van de nachtpauwoog

Tak met zoete kers met de metamorfose van een rups naar een vlinder.