Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Vaccine

Drie papieren wikkels met opschrift met daar in koepokstof, geklemd tussen twee glasplaatjes. Afmetingen genomen van de drie pakketjes samen.