Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Reportage "Wohin mit dem Müll?". Impfstoff aus einer mit Tb-Bakterien versetzten Müllaufschwemmung wird an einer Laborratte getestet (sind die Bakterien abgestorben, gilt der Kompost als hygienisch einwandfrei)

Reportage "Wohin mit dem Müll?". Impfstoff aus einer mit Tb-Bakterien versetzten Müllaufschwemmung wird an einer Laborratte getestet (sind die Bakterien abgestorben, gilt der Kompost als hygienisch einwandfrei)