Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Δακτυλόγραφο κείμενο της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου για το περιοδικό Europe με τίτλο Yiannis Ritsos, témoin de son temps.

Δακτυλόγραφο κείμενο της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου για το περιοδικό Europe με τίτλο Yiannis Ritsos, témoin de son temps.