Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

A health team during an anti-typhus campaign, Poland

During World War I and subsequent years of continued territorial warfare,
the destruction of homes and public bathing facilities and displacement of large
populations led to widespread epidemics of typhus and other diseases in Poland. The
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), a humanitarian organization created
to aid Jews impacted by t…