Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

My bear

My object is a soft bear, it came from Portugal. My bear is special because it came from my Dad. It sounds like a soft little pillows when it falls. It smells like old toys. It feels like a soft, cuddly bed. It looks like a bear with fluffy ears. It has beautiful paws and reminds me of Dad.

---
This story was contributed by a pupil of The British School in The Netherlands.

CC BY-SA (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Παρέχεται από Europeana Foundation