Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

The Children of SB OverSeas

These drawings were created by refugee and asylum-seeker children during programs run by SB OverSeas at asylum centres in Brussels. These art pieces reveal the traumatic experiences faced by the children and also their hopes for the future.

CC BY-SA (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Παρέχεται από Europeana Foundation