Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Moving to The Netherlands

My migration story began very recently. Everything began when my dad found a job in The Netherlands. When he found the job, we needed to move from Cyprus. After some months, we came here.

The object I have chosen is my doll house. I have had my doll house for one year. When I was going to move to Netherlands, I asked my mum if I could bring the present she gave me at my birthday - my doll house. She said yes!

Having my doll house in The Netherlands has really helped me feel like I’m at home. Whenever I look at it, it makes me feel that I am still in my country.
Every day before school, I go and look at it so I feel like being at home.

I’m not sure how long I will be staying in The Netherlands. One day in the future I would like to go back to Cyprus!

Copyright Not Evaluated (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Παρέχεται από Europeana Foundation