Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στην αρχική σελίδα της Europeana.

Όστρακα 8ου και 7ου π.Χ. αι. από την τομή Γ'.

Όστρακα 8ου και 7ου π.Χ. αι. από την τομή Γ'.