Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Schönberg family

The portrait of the Schönberg family painted in the summer of 1907 at the family’s country residence bears witness to the unmistakable radical style of painting already achieved by the loner Gerstl at young age of twenty-four.