Φύσα αέρα φύσα στέρα

Table song, rhythmical Diatonic, E mode Table song 7/8 (3-2-2) - Free Not free Quaver 208 Four lines per musical unit (Επωδός:) [Α: Φύσα αέρα φύσα στέρα φύσα θάλασσα πλατιά Α]: να μας πας στα ξένα μέρη και στα μακριά. (1η στροφή:) [Β: Μάνα μου ο Κωσταντίνος μας Β]: όλα παιδιά μας έχει Γ : σαν αϊτός στο πλάι μας Δ : και σαν πατέρας τρέχει.