Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hjellbergan

Uttale: "je¬bærgan
Notat: Hjellbergan: Der stod hjellar, og det var eit par båtar som
brukte å henge der (notat: Inge E. Johansen etter Ragnar Haug.)
ldre
br
Type: K176
Lokalitet: brei odde
Kommunenummer: 1866
Gårdsnummer: 50

Εκτεταμένες πληροφορίες