Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nord-Aurdal prestegjeld

Protokollnummer: 116
Kommunenr: 0542
Listetype: Spesiallister Aurdal sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 196