Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sør-Aurdal prestegjeld

Protokollnummer: 115
Kommunenr: 0540
Listetype: Spesiallister Bruflat sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 220