Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Enebakk prestegjeld

Protokollnummer: 49
Kommunenr: 0229
Listetype: Spesiallister Enebakk sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 40