Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sør-Odal prestegjeld

Protokollnummer: 76
Kommunenr: 0419
Listetype: Spesiallister Strøm sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 181