Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Stange prestegjeld

Protokollnummer: 74
Kommunenr: 0417
Listetype: Spesiallister Ottestad sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 40