Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bragernes prestegjeld, Drammen kjøpstad

Protokollnummer: 141-142
Kommunenr: 0602
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 1018