Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Kragerø prestegjeld, Kragerø kjøpstad

Protokollnummer: 186-187
Kommunenr: 0801
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 66