Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad

Protokollnummer: 436
Kommunenr: 2001
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 133