Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Lindås prestegjeld

Protokollnummer: 300
Kommunenr: 1263
Listetype: Spesiallister Fedje sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 296