Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Fredrikstad prestegjeld, Fredrikstad kjøpstad

Protokollnummer: 34-35
Kommunenr: 0103
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 267