Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Skjerstad prestegjeld

Protokollnummer: 411
Kommunenr: 1842
Listetype: Spesiallister Skjerstad sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 23