Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hafslo prestegjeld

Protokollnummer: 322
Kommunenr: 1425
Listetype: Spesiallister Hafslo sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 25