Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Homedal prestegjeld

Protokollnummer: 206
Kommunenr: 0924
Listetype: Innholdsfortegnelse
Sidekategori: fb
Kildeside: 4