Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Fusa prestegjeld

Protokollnummer: 292
Kommunenr: 1241
Listetype: Spesiallister Hålandsdal sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 67