Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Lier prestegjeld

Protokollnummer: 135
Kommunenr: 0626
Listetype: Spesiallister Frogner sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 139