Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Eigersund prestegjeld, Eigersund og Ogna sokn

Protokollnummer: 244
Kommunenr: 1116
Listetype: Spesiallister Ogna sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 147