Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Porsgrunn prestegjeld

Protokollnummer: 188-189
Kommunenr: 0805
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 790