Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Østre Aker prestegjeld

Protokollnummer: 41-42
Kommunenr: 0218
Listetype: Spesiallister Østre Aker sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 56