Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hurum prestegjeld

Protokollnummer: 136
Kommunenr: 0628
Listetype: Spesiallister Hurum sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 45