Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Valle prestegjeld

Protokollnummer: 209
Kommunenr: 0940
Listetype: Spesiallister Bykle sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 73