Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bolsøy prestegjeld

Protokollnummer: 345
Kommunenr: 1544
Listetype: Spesiallister Kleive sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 127