Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Mo prestegjeld

Protokollnummer: 183
Kommunenr: 0832
Listetype: Spesiallister Skafså sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 82