Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vestre Aker prestegjeld

Protokollnummer: 39-40
Kommunenr: 0218
Listetype: Spesiallister Vestre Aker sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 297