Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Gran prestegjeld

Protokollnummer: 111-112
Kommunenr: 0534
Listetype: Spesiallister Tingelstad sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 144