Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Kristiania kjøpstad

Protokollnummer: 2-12
Kommunenr: 0301
Listetype: Spesiallister Trefoldighets menighet
Sidekategori: fb
Kildeside: 2903