Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vinger prestegjeld, Kongsvinger kjøpstad

Protokollnummer: 92
Kommunenr: 0402
Listetype: Spesiallister Kongsvinger sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 26