Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Åfjord prestegjeld

Protokollnummer: 374
Kommunenr: 1630
Listetype: Spesiallister Å sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 41