Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Eivindvik prestegjeld

Protokollnummer: 313
Kommunenr: 1411
Listetype: Spesiallister Eivindvik sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 66