Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Ramnes prestegjeld

Protokollnummer: 148
Kommunenr: 0718
Listetype: Spesiallister Fon sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 101