Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Suldal prestegjeld

Protokollnummer: 256 og 287
Kommunenr: 1134
Listetype: Spesiallister Suldal sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 11