Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Skien prestegjeld

Protokollnummer: 190-192
Kommunenr: 0806
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 213