Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Skjåk prestegjeld

Protokollnummer: 94
Kommunenr: 0513
Listetype: Spesiallister Skjåk sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 59