Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Løten prestegjeld

Protokollnummer: 72
Kommunenr: 0415
Listetype: Spesiallister Løten sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 183