Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Dovre prestegjeld

Protokollnummer: 94
Kommunenr: 0511
Listetype: Spesiallister Dovre sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 78