Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Tranøy prestegjeld

Protokollnummer: 425
Kommunenr: 1927
Listetype: Spesiallister Dyrøy sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 41