Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Støren prestegjeld

Protokollnummer: 363
Kommunenr: 1648
Listetype: Spesiallister Horg sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 150